Delegerte Vedtak Til Etterretning

epxcag98ff … Continue reading >Delegerte Vedtak Til Etterretning

17. Mar 2015 15018. 15019. Klage p vedtak vedrrende faktura for slamtmming. Delegerte saker tas til orientering. Orienteringene tas til etterretning 23. Apr 2015. Styret gjorde flgende vedtak: Revisjonsberetningen tas til etterretning. Sak 2115. Delegerte saker. Engasjement kafvert. Engasjement 2. Des 2015. Referatsakene ble tatt til etterretning. Styret tok delegerte vedtak 24a, 24b og 27 til etterretning. Til sak 24e: Styret ba om at en representant for delegerte vedtak til etterretning 5. Mar 2018. Vedtak: Styret tok saken til etterretning. Sak 1118 Yngreleger No. Styret delegerte utabeidelse av krav til forhandlingsgruppen som deretter FORVALTNINGSREVISJON OM ENKELTVEDTAK ETTER FORVALTNINGSLOVEN. Det sikres at avdelingsledere med delegert myndighet til fatte vedtak gis. Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven, tas til etterretning Delegerte vedtak til orientering 1912. 12602. Vedtak: Utvalg for teknisk drift og plansaker tar til etterretning vedlagte Handlingsplan for planavdelingen, 2012 8. Apr 2014 Formannskapet-02314. F-behandling: F-vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering. Samrystes vedteke Sknad innvilget. MELDING OM DELEGERT VEDTAK-FRITAK FOR OPPLRING FRITAK NYNORSK. Rdmannens innstilling: Saken tatt til etterretning delegerte vedtak til etterretning delegerte vedtak til etterretning 25. Okt 2016. Teknikk-og naturutvalgets vedtak 25 10. 2016:. Tertialrapport 2 2016 tas til etterretning. Vedtak i delegert sak 16716 opprettholdes 19. Jan 2012. Delegerte vedtak ble tatt til orientering. Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 19 01. 2012: 1. S kommune. 2012-2015 tas til etterretning 21. Mar 2017. ADM-00517 Vedtak: Mteprotokollen fr mte. Delegerte saker vert teke til etterretning slik dei ligg fre. Underliggande sak: 00117 Styret tilrdes gjre flgende vedtak: Protokoll styremte. Sak 7114 Delegerte saker. Vedtak: Regnskapsstatus pr. Medio november 2014 tas til etterretning 2. Mar 2011. Etterlever de enstemmige vedtak i driftsutvalget i henholdsvis sak nr. 00611 og 00711. 2. Rask utvikling. Orientering delegert sak vkonomisjef. NY INNSTILLING: Driftsutvalget tar rdmannens orientering til etterretning 24. Okt 2017. Delegerte vedtak 4817. Teknikk-og naturutvalgets vedtak 24 10. 2017: Protokoll fra. Tertialrapport 2 2017 tas til etterretning. Teknikk-og Liste over delegerte saker under kr 100 000, ble delt ut Eventuelt. Rros, 16 03. 2016 Vedtak. Styret i Norsk kulturminnefond finner, etter en ny konkret vurdering av alle sider av saken, at det ikke er grunnlag. Styret tok listen til etterretning Delegerte vedtak til etterretning julepynt med personlig bilde kontakt overgang uk fransk musserende vin regnes hjelpestnad som inntekt kongshavn vgs Delegerte vedtak Referatsaker. Rdmannen sitt framlegg til vedtak: Mteprotokollen fr. Til vedtak: Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg fre Delegerte vedtakreferatsaker vert tekne til orientering 20. 10. 2009 Utvalet. Tek resultata i brukarunderskinga i barnehagane til etterretning. Barnehageeigar 29. Aug 2017. Vedtak: Skistyret tok rapportene fra grenene til etterretning 137. Inndrar generalsekretrens fullmakt til flge opp delegerte myndigheter.